Bestyrelsen

Bestyrelsen

Vedtægter og regler

Det sker i løbet af året

Praktiske informationer

Bestyrelsen


Bestyrelsen består af 3 til 5 medlemmer, der varetager den daglige ledelse af foreningen og udfører generalforsam-lingen beslutninger.

Historie

Indtil 2005 var Medlemshaverne en del af Det Kongelige Danske Haveselskab. DKDH var det mindste af tre haveselskaber i Danmark. De tre haveselskaber fusionerede til Haveselskabet, og ved denne lejlighed mindskedes den direkte relation mellem Haveselskabets Bestyrelse og Medlemshaverne.


For at sikre Medlemshaverne indflydelse blev der i 2011 etableret en forening, hvis fokus i dag er at varetage medlemmernes interesser. Bestyrelsen er ikke en selvstændig juridisk enhed, men er koblet direkte til Haveselskabets administration.


Bestyrelsen bistår Haveselskabet ifm. opsigelse af haver og fremvisning af hus og have til nye havelejere.

Bestyrelsen medlemmer 2022-2023:

Formand: Anne Mayo Sørensen (have 12A)

Næstformand: Anna Katrine Stamatakis (have 56)

Medlem: Halldór Færch (have 28)

Medlem: Lise Skjerbæk (have 37)

Medlem: Mette Lunhart (have 12)

Suppleant: Susanne Schøidt (have 17)


Andre aktive medlemmer:

Kasserer:           Niels Ebbesen (have 65)

Webmaster:       Kaspar Didriksen (have 63)