Praktiske informationer

Bestyrelsen

Vedtægter og regler

Det sker i løbet af året

Praktiske informationer

Ting der er godt at vide


Når man har en Medlemshave er der en række forhold og gode informationer, der er nyttige at notere sig. Se nedenfor

Liste over praktiske informationer:OBS

  • Vær opmærksom på, at det udløser en bøde på 500 kr., hvis man udebliver fra vandåbning og vandlukning uden at sende en substitut.
  • Det koster 1500 kr., at benytte containeren på affaldspladsen til byggeaffald ifm. nedrivning og ombygning af gamle huse.

Toiletter åbningstider.

Frederiksberg Haves og Havesel-skabets Haves toiletter:

  • Åbningstid: toiletterne lukkes ca. 1/2 time før havernes lukke-tid (sommer kl. 22, vinter kl. 21)

Frederiksberg Allé 59 (Frederiks-berg ældre Kirkegård ved kirken):

  • Åbningstid: 7-15.30.

Frederiksberg Allé 69 (uden for kirkegården):

  • Åbningstid: Hele døgnet.